Lite information till Dig som är bostadsrättshavare
Bostadsrättsföreningen Ryttaren stod färdig för inflyttning hösten 1988.
Som bostadsrättshavare har man ett eget ansvar för skötsel och underhåll av hus och trädgård. I bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler framgår vad som gäller för boende inom föreningen.
Föreningens angelägenheter
handhas av en styrelse vars uppgift är att företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman efter förarbete av valberedningen.
Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.
Föreningsstämma
hålls i juni månad. Vid denna kan man ta upp frågor och funderingar (skicka in skriftligt 14 dagar innan mötet)
Inre fonden
Varje månad avsätts medel från hyran till den inre fonden. Den inre fonden använder bostadsrättshavaren själv till reparationer inomhus, ex viss tapetsering, byte av tvättmaskin, spis, kyl o frys m m.
Yttre fonden
Den yttre fonden handhas av föreningen till yttre reparationer och underhåll, ex viss målning av hus, fönster, byte av värmepannor etc.
Föreningens ekonomi
Öhrlings PricewaterhouseCoopers sköter föreningens bokföring och årsredovisning samt hyresinbetalningar.
Elförbrukning och värmepanna
I huspärmen finns en ”hjälpreda” där Du kan notera Din elförbrukning månadsvis.
Genomsnittlig årsförbrukning: uppvärmning + hushållsel c:a 13.000 kW/h.
Obs! Varje bostadsrättshavare ansvarar för sin egen elförbrukning. Om/när krångel uppstår med värme-pannan kontakta Dala Kylmekano
tel 0243—79 22 80.
Den ”egna” trädgården
sköter var och en själv och håller rent och välvårdat på tomten.
Vintertid
anlitas någon som sköter snöröjning + sandning på de ”allmänna vägarna” inom vårt område, Området närmast ”ditt” eget hus sköter Du själv.
Sand finns att hämta vid Säters kommuns gatuförråd vid Norrtullsvägen.
© Copyright 2012 Bostadsrättsföreningen RYTTAREN