Styrelsen BRF Ryttaren
Ordförande
Lena Kindblom
Vice ordförande
Vakant
Ledamöter
Kenneth Palm
Mats Östberg
Nils-Erik Unnerud
Suppleanter
Daniel Barman
Robin Gustafsson

Valberedning
Mats Hedin
Johan Larsson
Revisorer
Torbjörn Gunnarsson
Lennart Eriksson
Rev suppleant
Örjan Nordmark

För kontakt med styrelsen ring:
0225 - 503 64(mån-tors 18.00 - 19.00)
© Copyright 2012 Bostadsrättsföreningen RYTTAREN